Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Švedijos oro erdvę
Šve­di­jos ka­riš­kiai ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad Ru­si­jos žvel­gy­bos lėk­tu­vas, ly­di­mas dvie­jų nai­kin­tu­vų, trum­pam bu­vo pa­žei­dęs ša­lies oro erd­vę Bal­ti­jos jū­ros pa­kran­tė­je.

Ginkluotosios pajėgos nurodė, kad lėktuvas „Iljušin Il-20“ ir du naikintuvai „Suchoj Su-27“ šeštadienį praskrido piečiau pietinio Švedijos miesto Karlshamno, maždaug už 135 km į šiaurės rytus nuo pajūrio miesto Malmės.

Kariškių pranešime sakoma, kad rusų lėktuvai į Švedijos oro erdvę įskrido be leidimo ir kad apie šį incidentą buvo pranešta Švedijos vyriausybei. Perimti Rusijos orlaivių buvo pakelti Švedijos naikintuvai „Gripen“.

Šis incidentas įvyko Baltijos jūros regione didėjant kariniam aktyvumui. Pastaruoju metu buvo ne kartą pranešta apie Rusijos karinių orlaivių įvykdytus oro erdvės pažeidimus ir suaktyvėjusią rusų karinių laivų veiklą.

Pastarojo incidento Švedijoje Rusija kol kas nekomentavo.