Rusijos armijoje sukurtas parodomasis tankų T-34 batalionas
Ru­si­jos gvar­di­jos Kan­te­mi­ro­vo di­vi­zi­ja bai­gė re­mon­tuo­ti 30 iš Lao­so par­ga­ben­tų An­tro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų tan­kų. Iš jų su­for­muo­tas „pa­ra­di­nis“ ba­ta­lio­nas.

30 tankų T-34–85 Rusija šių metų sausį parsigabeno iš Laoso. 2018 metais pasirašyta sutartis, pagal kurią laosiečiai Rusijai gražino senus, bet vis dar funkcionuojančius tankus, o Maskva mainais pažadėjo nuolaidas tankams T-72B1.

Rusija tvirtina, kad T-34 buvo geriausiu Antrojo Pasaulinio karo tanku. Bent vienas rekordas jam tikrai priklauso – jokių kitų tankų karo metu nebuvo pagaminta tiek daug – sovietų gamyklos surinko daugiau nei 58 tūkstančius vienetų T-34.

Kaip rašo newsru.com, šiandien 250 vienetų T-34 vis dar „tarnauja“ 9 valstybių armijose. Laoso armijoje vis dar yra apie 50 tankų T-34, T-55 ir T-76. Atnaujinti tankų parką Laosas nusprendė 2017 metais.

Iš Laoso pargabenti tankai priskirti Kantemirovo divizijai, kurioje sudarys jungtinį batalioną. Planuojama, kad šie tankai dalyvaus paraduose, papildys muziejų ekspozicijas ir bus filmuojami istoriniuose filmuose. Skelbiama, kad didžioji dalis trofėjinės karinės technikos bus utilizuota.