Rusija tikina galinti įrodyti, kad nepažeidė branduolinės sutarties
Ru­si­ja ne­pa­žei­di­nė­ja Vi­du­ti­nio nuo­to­lio bran­duo­li­nių pa­jė­gų su­tar­ties (INF) ir im­asi žings­nių, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos ne­be­kal­tin­tų Mask­vos to­kiais pa­žei­di­mais, penk­ta­die­nį par­eiš­kė ša­lies Sau­gu­mo ta­ry­bos se­kre­to­rius Ni­ko­la­jus Pa­tru­še­vas.

Praėjusį mėnesį Vašingtonas paskelbė, kad ketina pasitraukti iš INF sutarties, apkaltinęs Rusiją, kad viena jos dislokuota raketų sistema pažeidžia šį 1987 metais sudarytą susitarimą.

Kremlius savo ruožtu įspėjo apie naujų ginklavimosi varžybų grėsmę.

„Rusijos pusė nesvyruojančiai deda aktyvias pastangas Vašingtono pretenzijoms pašalinti, dėmesingai reaguoja į visas JAV užklausas ir teikia išsamius duomenis, patvirtinančius, kad INF sutarties pažeidimų nėra“, – pareigūnas sakė žurnalistams.

„Rusija nesvyruodama vykdo ir vykdys INF sutarties reikalavimus, taip pat nesiims žingsnių, galinčių vesti prie šios dvišalės sutarties pažeidimo“, – teigė N. Patruševas.

„Esame pasiruošę ekspertų lygiu tęsti dalykišką, depolitizuotą pokalbį su Jungtinėmis Valstijomis dėl šios sutarties, siekiant išlaikyti strateginį stabilumą“, – pridūrė jis.

Rusijai kyla klausimų

N. Patruševas sakė, kad Vašingtonas „visiškai ignoruoja“ kai kuriuos „ypač rimtus klausimus“.

„Prie jų priskiriama galimybė pritaikyti universalius (raketų) leidimo įrenginius amerikiečių priešraketinės gynybos bazėse Rumunijoje ir Lenkijoje sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ panaudojimui. Pagal smūgio nuotolį šioms raketoms galioja sutarties apribojimai“, – aiškino jis.

„JAV, gamindamos ir leisdamos antžeminio bazavimo raketas taikinius, tobulina sutartimi uždraustų vidutinio nuotolio raketų technologijas. Be to, JAV gamina ir dislokuoja bepiločius smogiamuosius orlaivius, atitinkančius sutarties terminą „sparnuotoji raketa“, – pridūrė N. Patruševas.

Jis sakė, kad šiuos Maskvai nerimą klausimus išdėstė per ankstesnį mėnesį įvykusį JAV nacionalinio saugumo patarėjo Johno Boltono vizitą Maskvoje“.

Ginčijamos Rusijos raketos

1987 metais tuomečio JAV prezidento Ronaldo Reagano ir Sovietų Sąjungos lyderio Michailo Gorbačiovo pasirašyta INF sutartis nutraukė ginklavimosi varžybas, išprovokuotas Sovietų Sąjungos branduolinių raketų SS-20 dislokavimo, nukreipiant jas į Vakarų Europos sostines.

Sutartis numato, kad šalys atsisako gaminti, bandyti ir dislokuoti nuo žemės paleidžiamas vidutinio ir mažo nuotolio raketas, galinčias smogti smogti taikiniams 500–5 500 km atstumu.

JAV prezidentas Donaldas Trampas spalio 20 dieną pareiškė, kad Vašingtonas planuoja traukti iš šios sutarties.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo ruožtu šią savaitę pabrėžė, kad Vašingtono pasitraukus iš sutarties Maskva imtųsi atsakomųjų veiksmų, bet pridūrė, kad tebesiekiama plėtoti dialogą su JAV šiuo klausimu.

JAV ir NATO tvirtina, kad Maskvos turimos nuo žemės paleidžiamos sparnuotosios raketos „Novator 9M729“, pritaikytos leisti iš mobiliųjų kompleksų „Iskander“, pažeidžia INF sutarties sąlygas.

Vašingtonas sako, kad nuo 2013 metų bandė įtikinti Rusiją vėl laikytis INF nuostatų, tačiau jo pastangos buvo bergždžios.

Rusija savo ruožtu tvirtino, kad raketos 9M729 visiškai atitinka šalies įsipareigojimus pagal INF sutartį.