Rusija rengia karines pratybas Baltijos jūroje
Ru­si­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų kor­ve­tė „Stoi­kij“ at­ei­nan­čios sa­vai­tės pra­džio­je da­ly­vaus ra­ke­tų lei­di­mo pra­ty­bo­se Bal­ti­jos jū­ro­je, pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Baltijos jūros akvatorijoje korvetės „Stoikij“ įgula treniruosis vykdyti kovos veiksmus prieš antvandeninius ir jūrinius taikinius. Per juos jūrininkai surengs raketų leidimo pratybas, naudojant priešlaivinį kompleksą „Uran“, – sakoma ministerijos pranešime.

Ministerija pažymėjo, kad šios pratybos numatytos ateinantį pirmadienį.

Be to, „Stojkij“ taip pat mokysis smogti oro taikiniams, imituojantiems priešlaivines raketas. Per šias pratybas bus naudojamas zenitinių raketų kompleksas „Redut“.

Praeitą pirmadienį Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad korvetės „Boikij“ ir „Soobrazitelknyj“ lydėjo „Arleigh Burke“ klasės JAV eskadrinius minininkus „USS Porter“ ir „USS Gravely“, atplaukusius į Baltijos jūrą.

Anksčiau šį mėnesį Gynybos ministerija nurodė, kad šiuo metu vykstančiuose mokymuose Baltijos jūroje dalyvauja „visi Baltijos laivyno laivai, įskaitant eskadrinio minininko „Nastoičivyj“ įgulas, korvetes „Soobrazitelnyj“, „Stoikij“ ir „Boikij“, taip pat mažuosius raketinius laivus ir katerius, didžiuosius jūrų desanto laivus, kovos su povandeniniais laivais laivus ir minų tralerius – iš viso 50 laivų ir pagalbinių laivų“.