Rusija artimiausiu metu kurs naujų tipų raketas, sako gynybos ministras
Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Ser­ge­jus Šoi­gu an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis per ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus tu­ri pa­ga­min­ti nau­jų ti­pų ra­ke­tų sis­te­mų, Va­šing­to­nui ir Mask­vai su­stab­džius sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal vie­ną svar­bią gink­lų kon­tro­lės su­tar­tį.

Jungtinės Valstijos ne kartą kaltino Rusiją pažeidžiant Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutartį, o penktadienį amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Vašingtonas pradėjo pasitraukimo iš šio pakto procesą, kuris truks šešis mėnesius.

Imdamasis atsakomųjų veiksmų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, jog Maskva taip pat traukiasi iš sutarties ir pradeda vystyti naujų tipų ginklus, kurie pažeistų Šaltojo karo laikų susitarimą.

Daugelis analitikų nuogąstauja, kad JAV ir Rusijai atsisakius 1987 metais pasirašyto susitarimo, gali kilti naujos ginklavimosi varžybos.

Antradienį susitikęs su pareigūnais S. Šoigu pareiškė, kad Rusija per ateinančius dvejus metus turėtų pagaminti dviejų naujų tipų raketų sistemas.

„2019–2020 metais turime sukurti jūrų sistemos „Kalibr“ antžeminę versiją, ginkluotą tolimojo nuotolio sparnuotosiomis raketomis, kurios pademonstravo gerus rezultatus Sirijoje“, – gynybos pareigūnams sakė S. Šoigu.

„Per tą patį laikotarpį taip pat turėsime sukurti antžeminę raketų sistemą su tolimojo nuotolio hipergarsinėmis raketomis“, – pridūrė jis.

Pasak gynybos ministro, tokius planus patvirtino V. Putinas.

INF sutartis draudžia antžemines trumpojo ir vidutinio nuotolio raketas, išskyrus paleidžiamas iš oro ar jūros.

Gynybos ekspertai mano, kad tokių raketų pritaikymas antžeminiam naudojimui bus naudingas Rusijai, nes gaminti šiuos ginklus bus pigiau ir greičiau.

„Naudodami iš jūros ir oro paleidžiamas raketas galėsime reikšmingai sumažinti laiką, reikalingą naujoms raketoms pagaminti, taip pat jiems būtiną finansavimą“, – teigė S. Šoigu.

Jis taip pat pavedė gynybos pareigūnams didinti „šiandien vystomų“ antžeminių raketų maksimalų nuotolį.

Pasak gynybos ekspertų, kadangi antžeminės vidutinio nuotolio raketos yra pigesnės, Rusija teoriškai galėtų dislokuoti tokių sistemų vietovėse, iš kurių būtų pasiekiami taikiniai Europoje.

INF sutartį 1987 metais pasirašė JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas.

Vėliausias Vašingtono ir Maskvos susitarimas branduolinių ginklų kontrolės srityje – Strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo sutartis (START) – galios iki 2021 metų. Dauguma analitikų mano, kad ši sutartis nebus pratęsta.