Rusija: 1987 metų sutartis leidžia naudoti JAV ginčijamas raketas
Mask­va tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Vi­du­ti­nio nuo­to­lio bran­duo­li­nių pa­jė­gų su­tar­tis (INF) lei­džia nau­do­ti jos ra­ke­ti­nes sis­te­mas, dėl ku­rių Va­šing­to­nas sa­kė ke­ti­nan­tis pa­si­trauk­ti iš to su­si­ta­ri­mo.

Rusijos ginkluotųjų pajėgų raketinių pajėgų ir artilerijos vadas generolas leitenantas Michailas Matvejevskis per spaudos konferenciją pareiškė, kad ginčijamos raketos 9M729 gali daugiausia nuskrieti 480 kilometrų.

Dvišalė INF sutartis draudžia Amerikai ir Rusijai turėti nuo žemės paleidžiamų raketų, galinčių nuskrieti 500–5 500 kilometrų, ir jų paleidimo sistemų.

Šią sutartį 1987 metais pasirašė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas. Sutartis eliminavo trumpojo ir vidutinio nuotolio nuo žemės paleidžiamas balistines ir sparnuotąsias raketas.

Rusija seniai neigia pažeidinėjanti šią sutartį, tačiau trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje ji pirmą kartą pateikė informacijos apie abejonių keliančių raketinių sistemų pajėgumus.

„Šis nuotolis buvo patvirtintas per strateginės vadovybės ir štabo pratybas“ 2017 metais, sakė M. Matvejevskis susirinkusiems žurnalistams ir karo atašė.

Praėjusį mėnesį Vašingtonas sakė, kad per 60 dienų pasitrauks iš INF sutarties, jei Rusija neišmontuos raketų 9M729, kuriomis, kaip teigia JAV, pažeidžiama ši sutartis. JAV nustatytas terminas baigiasi vasario 2 dieną.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva yra pasiruošusi bendradarbiauti su Vašingtonu, kad išsaugotų šį susitarimą po to, kai Ženevoje šį mėnesį vykusiose dvišalėse derybose dėl INF šalims nepavyko rasti išeities iš susidariusios aklavietės.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino, kad atsisakius INF sutarties, Rusija pradės kurti jos uždraustas branduolines raketas.

Gruodį jis sakė neprieštarausiąs, jeigu prie šios sutarties prisijungs kitos šalys arba bus pradėtos derybos dėl naujos sutarties.