Raimundas Karoblis: reikia, kad JAV kariai čia būtų dažniau
Su Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ny­bos se­kre­to­riu­mi Ja­me­su Mat­ti­su tre­čia­die­nį su­si­ti­kęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis pa­pra­šė Lie­tu­vo­je daž­niau reng­ti ame­ri­kie­čių ka­ri­nes pra­ty­bas.

„Jeigu kalbant apie buvimą, reikia, kad JAV kariai čia būtų dažniau. Dėl to tartasi, paminint geruosius pavyzdžius“, – BNS telefonu iš Vašingtono sakė R. Karoblis.

Baltijos šalyse nuo 2014 metų buvo pastoviai rotuojamos JAV karių kuopos, reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje.

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje pernai įkūrus po tarptautinį NATO batalioną, amerikiečių kuopos buvo atitrauktos.

R. Karoblis sakė, kad norint užtikrinti dažnesnį amerikiečių buvimą Lietuvoje reikia vystyti šalies karinius poligonus.

Visgi jis tvirtino, kad pastaraisiais metais modernizuojami Pabradės, Kazlų Rūdos, taip pat Gaižiūnų poligonai turėtų atitikti amerikiečių lūkesčius.

Ministras teigė, kad šiuo metu deramasi su „Lietuvos geležinkeliais“ dėl galimybės privežti karinę techniką traukiniais prie pat Pabradės poligono.

„Su infrastruktūros atėjimu dažnesnis amerikiečių buvimas tampa įmanomas, – sakė R. Karoblis. – Tai tikrai prisidėtų prie atgrasymo pajėgumų“.

Pasak jo, sąlygų užtikrinimas kuo didesniam JAV karių periodiniam buvimui „toliau liks Lietuvos prioritetu santykiuose su JAV“.

Dabar JAV kariai pratyboms į Baltijos šalis dažniausiai atvyksta iš Lenkijos.

Krašto apsaugos ministras teigė paprašęs JAV gynybos sekretoriaus, kad Lietuvoje dažniau vyktų ir oro gynybos pratybos, juo labiau, kad kol kas lieka nedaug galimybių nuolat šalyje dislokuoti ilgojo nuotolio gynybos sistemas.

„Tai būtų pasirengimas, kad tie oro gynybos pajėgumai atsirastų iš karto tada, kai kiltų grėsmė konfliktui ir kai jų reikėtų“, – kalbėjo R. Karoblis.

Pati Lietuva turi trumpo nuotolio oro gynybos sistemas ir šiuo metu įsigyja vidutinio nuotolio ginkluotę.

R. Karoblis su JAV gynybos sekretoriumi sutarė parengti ilgalaikį bendradarbiavimo gynybos srityje planą. Lietuvos ministras sakė aptaręs ir JAV paramą vystant Lietuvos kariuomenės pajėgumus.

Susitikimo metu taip pat aptarta saugumo situacija regione, įskaitant incidentą Kerčės sąsiauryje sekmadienį, kai Rusija užėmė tris Ukrainos karinius laivus.

„Bendrai pripažįstama, kad tai yra agresyvus aktas ir tai yra tarptautinės teisės pažeidimas. Tokie Rusijos veiksmai negali būti pamirštami, atitinkamas spaudimas Rusijai turi būti išlaikomas“, – sakė R. Karoblis.

Lietuvos ir JAV kariai Ukrainoje apmoko vietines pajėgas.