Raimundas Karoblis: liko mažai susitarimų, kurių Rusija nesulaužė
Li­ko ne­daug su­si­ta­ri­mų, ku­rių Ru­si­ja ne­bū­tų pa­žei­du­si, o pa­dė­tis, kai vie­nas su­tar­tį pa­žei­di­nė­ja, o ki­tas – lai­ko­si, tęs­tis ne­ga­li, sa­ko Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Ministras tokią poziciją paskelbė feisbuke, NATO gynybos ministrams Briuselyje aptariant galimus žingsnius atsakant į Rusijos įvykdytą Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties pažeidimą.

„NATO gynybos ministrų susitikimas. Turbūt labiausiai viešoje erdvėje svarstomas klausimas – Aljanso reakcija į Rusijos padarytą vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties sulaužymą. Liko turbūt jau mažai tarptautinių susitarimų, kurių ši šalis nebūtų pažeidusi. Tad NATO pozicija vieninga – padėtis, kai vienas sutartį pažeidinėja, o kitas – jos laikosi, tęstis negali“, – sako ministras.

Kartu R. Karoblis teigė, kad Rusija dar turi galimybę ištaisyti situaciją, grįždama prie „pilno ir patikrinamo sutarties sąlygų laikymosi, tačiau pats sutarties pažeidimas jau yra grėsmė“.

„INF sutartis – svarbi ir reikalinga, tačiau Aljansas turi būti pasirengęs ir galimai situacijai, kai jos tiesiog neliks. Apie tai ir kalbėjome per vieną iš sesijų“, – sako R. Karoblis.

Apkaltinusios Rusiją, jog ši nesilaiko INF sutarties ir kuria vidutinio nuotolio raketas, Jungtinės Valstijos vasario pradžioje paskelbė pasitraukiančios iš INF.

JAV teigia, kad pasitraukimo procesas būtų baigtas per pusmetį, nebent Rusija vėl pradės laikytis sutarties ir sunaikins visas ją pažeidžiančias raketas.

Atsakydama į tai Maskva pareiškė stabdanti savo įsipareigojimus INF sutarčiai ir pažadėjo imtis kurti naujų tipų raketas.

INF sutartimi draudžiamos nuo žemės paleidžiamos sparnuotosios ir balistinės raketos, kurių veikimo nuotolis yra nuo 500 iki 5,5 tūkst. kilometrų.

Kai kurių ekspertų teigimu, JAV sprendimą pasitraukti iš INF sutarties galėjo paskatinti tai, kad dokumentas nevaržo Kinijos galimybių vystyti vidutinio nuotolio raketas. Tačiau dalis jų sako, kad sutarties nutraukimas gali paskatinti naujas ginklavimosi varžybas.