Raimundas Karoblis išreiškė užuojautą dėl žuvusių Čekijos karių
Šian­dien kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis Če­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­trui Lu­bo­mi­rui Met­na­rui par­eiš­kė užuo­jau­tą dėl sek­ma­die­nį Af­ga­nis­ta­ne žu­vu­sių tri­jų Če­ki­jos ka­rių.

„Tai didelė netektis žuvusių karių šeimoms ir šaliai, kuri paaukojo savo karių gyvenimą dėl šviesesnės Afganistano žmonių ateities ir taikos. Šiuo sunkiu metu Lietuva solidarizuojasi su Jūsų tauta,“ – užuojautoje rašo krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

Trys Čekijos kariuomenės kariai žuvo sekmadienį Rytų Afganistane patrulio metu per savižudžio išpuolį. Čekų kariai tarnavo NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta taika“ (angl. Resolute Support). Afganistano saugumo pajėgoms rengti skirtoje NATO operacijoje tarnauja ir apie 50 Lietuvos karių. Lietuvos kariai per išpuolį nenukentėjo.

Nuo šių metų liepos vidurio prie atgrasymo ir gynybos tikslais Lietuvoje dislokuotoje NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnauja apie 240 karių Čekijos karių. Atsiųsdama savo karius į Lietuvą Čekija demonstruoja tvirtą šalies paramą ir NATO solidarumą užtikrinant Lietuvos ir viso regiono saugumą.