R. Karoblis: JAV parama Lietuvos gynybai didės
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se vie­šin­tis Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis tei­gia, kad ki­tą­met Ame­ri­kos par­ama Lie­tu­vos sau­gu­mui di­dės.

„Po susitikimų JAV Kongrese esu tikras, kad JAV parama Lietuvos saugumui ateinančiais metais augs – šiuo klausimu nėra jokio skirtumo tarp respublikonų ir demokratų“, – Krašto apsaugos ministerijos ketvirtadienį išplatintame pranešime cituojamas R. Karoblis.

Anot jo, kitą savaitę Pentagone bus pasirašytas dvišalis Lietuvos ir JAV karinio bendradarbiavimo planas penkeriems metams, jame bus išdėstyti svarbiausi abiejų šalių bendradarbiavimo prioritetai karinėje srityje.

„Dar niekada neturėjome tokio konkretaus ir ilgalaikio karinio bendradarbiavimo su JAV plano“, – sakė ministras.

JAV kariai dalyvauja pratybose Lietuvoje, finansinė parama skiriama Lietuvos kariuomenės ginkluotei pirkti, poligonams modernizuoti.

Be to, artimiausiu metu Kongrese bus pradėtas rengti ateinančių metų JAV gynybos biudžetas, jame turėtų būti numatyta ir reikšminga parama Baltijos regionui, teigia ministerija.

R. Karoblis JAV susitiko su Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininku senatoriumi Jimu Inhofe, Kongreso Baltijos grupės vadovu senatoriumi Johnu Šimkumi, sakė kalbą JAV analitikos centro „The Heritage Foundation“ organizuotoje ekspertų diskusijoje apie saugumo iššūkius nutraukus Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF).

Vašingtone ministras taip pat dalyvavo NATO 70-mečiui ir Lietuvos narystės Aljanse 15-mečiui skirtuose renginiuose.