QN-506: kinų „Terminatorius“ su ... kondicionieriumi
Ne­se­niai ap­ra­ši­nė­jau ki­nų ma­ši­ną, pa­na­šią į ru­siš­ką BMPT „Ter­mi­na­tor“, ku­rios nuo­trau­kos bu­vo „ne­ty­čia“ nu­te­kin­tos prieš par­odą Zu­hai Avia Show 2018 Ki­ni­jo­je: Šar­vuo­ta par­amos ug­ni­mi ma­ši­na iš Ki­ni­jos. Pa­ga­liau pa­si­ro­dė ofi­cia­li in­for­ma­ci­ja. In­ter­ne­tas vėl pil­nas pa­gi­ria­mų­jų ap­ra­šy­mų – ypač en­tu­zias­tin­gi ru­sai. O kaip­gi, juk pa­ga­liau kaž­kas dar ėmė­si kons­truo­ti ma­ši­ną, pa­na­šią į ru­siš­ką BMPT „Ter­mi­na­to­rius“.

Ant mašinos viršaus dar pastatė ir stebėjimo bei taikymosi „galvą“, iškeliamą aukštyn ant stiebo.

Puikus sprendimas: matyti toliau, galima apsidairyti saugiai iš už kliūties. Nieko keisto – mašinos kūrėja pristatoma Kinijos firma „Wuhan Guide Infrared“, besispecializuojanti tokių sistemų kūrime. Galima apžiūrėti detaliau:

Įgulos darbo vietos viduje atrodo šiuolaikiškai ir įspūdingai. Šiek tiek vėliau parodysiu su tuo modernumu šiek tiek komiškai susijusią detalę.

O dabar pažiūrėkime, dėl ko buvau teisus ir dėl ko klydau savo ankstesniame tekste, preliminariai vertindamas mašiną.

30 mm patrankėlė yra rusiškos 2A72 kopija. Šis pabūklas šaudant labai vibruoja ir dėl to yra netaiklus. Todėl, kaip ir minėjau, jam reikalinga kokia nprs palaikanti atrama.

Suklydau dėl nevaldomų raketų – jos yra ne 57 mm sovietinio S-5 tipo, o 70 mm amerikietiško tipo. Gali būti, kad iš šio įrenginio galima naudoti ir tokias pačias valdomas raketas, kas laaabai padidina jų efektyvumą. O dviejų tipų valdomos raketos galės šaudyti ir į tankus, ir į dronus bei kitus oro taikinius.

Iki 10 km atstumu taikinius galės apšaudyti smogiamasis dronas,

o žvalgybą vykdyti quadrokopteris.

Pasirodo, ta juokinga privirinta lentynėlė ir buvo skirta jam pademonstruoti parodoje :)

O čia piešinukas, demonstruojantis kaip viską gali naikinti ši baisi kinų šarvuota mašina :)

Pakartosiu tai, ką buvau rašęs praeitame tekste – mašina nėra kovinė, skirta tik demonstracijai parodoje, o pats bokštelis bus dedamas ant kitų mašinų. Šis tanko korpusas paaukštintas „skardiniais šarvais tam, kad jame tilptų visos tos gražios darbo vietos, kad jas galėtų patogiai apžiūrėti lankytojai. O labiausiai komiška šioje istorijoje yra tai, kad sugrūdus tiek elektronikos į parodai skirtą mašiną ji nėra normaliai aušinama, todėl teko pasirinkti visiškai netradicinį, dar niekada nematytą sprendimą – gale bokštelio pritvirtinti paprasčiausią kondicionierių, kad nenusproginėtų tie visi gražiai viduje mirgantys ekranai ir įgulos darbo konsulės :)

Na, tikrai nerealiai juokinga. Juokingiausia skaityti rusų forumuose pagarbiai aprašinėjamą kondicionierių, kaip „kietą“ kinų sprendimą kovinėje mašinoje :)

O gale dar sumontuota ir „feikinė“ kamera, turinti imituoti 360 laipsnių stebėjimą

Taigi, matome gana įdomų demonstracinį bokštelį, į kurį sudėta visko tiek, kiek įmanoma. Kad jis būtų tinkamas montuoti mašinose dar teks gerokai padirbėti. Visgi daryčiau prielaidą, kad bokštelis taip ir liks demonstraciniu, nors jį pamatysime dar ne vienoje parodoje, sumontuotą ir ant kitų šarvuotų tipų mašinų.

Ne viskas auksas, kas žiba.

Tekstas pirmą kartą publikuotas: https://egidijuspapeckys.blogspot.com/