Prieš ugnį ugnimi – Švedija bombarduoja miškų gaisrus, bet kaip tai veikia?
Cen­tri­nė­je Šve­di­jos da­ly­je jau po­rą sa­vai­čių ne­rims­ta miš­kų gais­rai. Į pa­gal­bą iš­vy­ko Len­ki­jos ug­nia­ge­siai, gais­ras ge­si­na­mas ir iš oro, ta­čiau jo nu­mal­šin­ti nie­kaip ne­si­se­ka. Vie­to­vė yra su­nkiai prie­ina­ma, o ne­to­li Älvda­le­no gy­ven­vie­tės bu­vu­sia­me ka­ri­nia­me po­li­go­ne dar ga­li bū­ti ir sprog­me­nų. Tai ką lie­ka da­ry­ti? „Saab 39 Gri­pen“ nai­kin­tu­vai sku­ba į pa­gal­bą. Bet ko­dėl gais­rų bom­bar­da­vi­mas yra pro­tin­ges­nė min­tis, nei at­ro­do?

Švedijos karinės oro pajėgos į pagalbą pasiuntė du „Saab 39 Gripen“ naikintuvus. Šie lazeriu valdomomis bombomis tiesiog naikino gaisravietes. Manote, kad tai neveikia? Dar ir kaip veikia.

Sprogimas sukuria didelį oro gūsį. Slėgių skirtumas, kuomet priešais sprogimo bangą susidaro aukštas slėgis, o epicentre – itin žemas, gesina ugnį. Vienos tokios bombos numetimas užgesina gaisrą maždaug 100 metrų spinduliu. Panašiu principu gaisrai gesinami ir kitais atvejais, ypač kai dega ypatingai degios medžiagos. Inžinieriai teigia, kad taip ugnis yra tiesiog patraukiama nuo savo kuro. Taip, beje, liepsnas gesinate ir jūs.

Kai jūs užpučiate degtuką ar žvakutes ant gimtadienio torto, jūs taip pat nupučiate ugnį nuo jos kuro. Problema, aišku, yra ta, kad 200 metrų skersmens apskritimai nėra tokie jau dideli viso milžiniško gaisro požiūriu. Tačiau šis metodas tinka kritinėms vietoms ir gali padėti suvaldyti gaisro plitimo kryptį. Taip pat jis idealiai tinka toms vietoms, kurias žmonėms yra per sunku ar per daug pavojinga pasiekti.

„Saab JAS 39 Gripen“ prieš miškų gaisrus

Šįkart „Saab 39 Gripen“ naikintuvai mėto GBU-49 bombas, kurios turi dvigubą nusitaikymo sistemą. Jos gali būti nutaikomos pagal GPS signalą – pilotui tereikia įvesti koordinates. Tačiau realaus karo atveju priešas gali blokuoti GPS signalus ir ši funkcija gali tapti neefektyvia. Tuomet įjungiamas lazerinis taikiklis, kurio sutrikdyti taip lengvai neįmanoma. Kadangi naikintuvai gali priskristi arti gaisro vietos, dabar naudojama lazerinio taikiklio funkcija.

Sprogimais gaisrai gesinami ne pirmą kartą, tačiau anksčiau bombomis bandyta suvaldyti ir kitas gamtos stichijas. Pavyzdžiui, 1935 metais generolas George'as S. Pattonas subombardavo Mauna Loa ugnikalnį Havajuose, taip pažabodamas lavos tekėjimą. 2016 metais Rusijoje SU-34 naikintuvai bombardavo ledų sąnašą upėje, taip sustabdydami galimą potvynį. Šis metodas buvo pritaikytas ir Kinijoje, kur šią užduotį gavo „Xian H-6“ bombonešis.