Prezidentūroje bus aptariama nacionalinio saugumo padėtis ir grėsmės
An­tra­die­nį, sau­sio 8 d., po­sė­džiaus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės va­do­vau­ja­ma Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT).

VGT svarstys šalies nacionalinio saugumo padėtį, aptars metinę grėsmių ataskaitą, tvirtins Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ilgalaikes veiklos strategijas, rašoma prezidentūros pranešime spaudai.

VGT sudaro respublikos prezidentas – vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas, ministras pirmininkas, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.