Pratybose „Baltijos zenitas 2018“ – naikinti priešiški orlaiviai
Rug­sė­jo 11–14 d. Ške­dės ka­ri­nia­me po­li­go­ne (Lat­vi­ja) Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos oro gy­ny­bos pa­da­li­nių ka­riai nai­ki­no oro tai­ki­nius bend­ro­se ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bo­se „Bal­ti­jos ze­ni­tas 2018“ (angl. „Bal­tic Ze­nith 2018“).

Lietuvos karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono ir Specialiųjų operacijų pajėgų kariai šiose pratybose atliko pirmuosius kovinius šaudymus naudodami oro gynybos kompleksą GROM. Pratybose Lietuvos kariai taip pat naudojosi ir kitais raketiniais oro gynybos kompleksais RBS-70 ir „Stinger“.

„Stinger“ ginkluotę valdę Lietuvos kariai raketas taikė į balistinius oro taikinius RT-400, o RBS-70 ir GROM raketas – į orlaivio tempiamus taikinius. Balistinius oro taikinius sukūrė ir pratybų metu paleido Kauno technologijos universiteto Gynybos technologijų instituto mokslininkai. Šaudymai vyko tiek šviesu, tiek tamsiu paros metu.

Tai buvo jau septintos bendros Lietuvos ir Latvijos karių kovinio šaudymo į oro taikinius pratybos, kuriose siekiama įvertinti Lietuvos ir Latvijos taikytojų ir oro gynybos skyrių pasirengimą naikinti priešiškus orlaivius.

Paskutinę pratybų dieną šaudymus stebėjo ir Latvijos krašto apsaugos ministras Raimonds Bergmanis.

Oro gynybos kompleksai GROM Lietuvos karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionui pristatyti 2017 metų pabaigoje. Tai – jau trečia artimo nuotolio raketinė oro gynybos ginkluotė, kuria yra apginkluota Lietuvos kariuomenė.