Praėjusią savaitę NATO naikintuvai Rusijos orlaivius lydėjo tris kartus
NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę tris­kart ly­dė­jo Ru­si­jos or­lai­vius, skri­du­sius tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros.

Praėjusį pirmadienį oro policijos naikintuvai atpažino transportinį lėktuvą An-26, skridusi iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį, taip pat žvalgybos lėktuvą Il-20, skridusį į Karaliaučių.

Ketvirtadienį naikintuvai taip pat kilo lydėti transportinio orlaivio An-26, jis skrido iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį. Visi lėktuvai skrido su įjungtais atsakikliais, palaikė ryšį.