Po Kosovo sprendimo, NATO peržiūrės savo vaidmenį
NA­TO „per­žiū­rės“ sa­vo vaid­me­nį Ko­so­ve, penk­ta­die­nį, Pri­šti­nai pri­ėmus tei­sės ak­tus dėl re­gu­lia­rio­sios ka­riuo­me­nės kū­ri­mo, par­eiš­kė Al­jan­so ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

„Pagal dabartinį savo mandatą NATO remia Kosovo saugumo pajėgų vystymą. Dabar pasikeitus mandatui, Šiaurės Atlanto taryba turės peržiūrėti NATO buvimo Kosovo saugumo pajėgose lygį“, – sakė J. Stoltenbergas.

NATO vadovaujamos taikos palaikymo pajėgos saugo Kosovą nuo praėjusio amžiaus pabaigos, kai po kruvino 1998–1999 metų karo už nepriklausomybę Serbija neteko Kosovo kontrolės.

Kosovas 2008-aisiais paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Belgradas ir jos sąjungininkai Maskva ir Pekinas, priešingai nei Jungtinės Valstijos ir dauguma kitų Vakarų šalių, nepripažįsta Kosovo suvereniteto. Penktadienį priimtas Prištinos sprendimas transformuoti savo saugumo pajėgas į reguliariąją kariuomenę sukėlė Serbijos nepasitenkinimą.