Po atsitiktinio raketos paleidimo Estija stabdo NATO aviacijos mokymus
Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė stab­dan­tis NA­TO avia­ci­jos mo­ky­mus sa­vo ša­ly­je, kol ti­ria­mas šią sa­vai­tę įvy­kęs in­ci­den­tas, kai Es­ti­jos oro erd­vę pa­tru­lia­vęs Is­pa­ni­jos nai­kin­tu­vas at­si­tik­ti­nai pa­lei­do ra­ke­tą.

Ministras Juri Luikas pareiškė, kad virš Estijos pietinės dalies antradienį paleista raketa „oras-oras“ dar nebuvo rasta. Vis dėlto jis pridūrė, kad raketa veikiausiai nukrito atokiame gamtos draustinyje Jegevos apskrityje arba automatiškai susinaikino ore.

Ispanijos oro pajėgoms priklausantis naikintuvas „Eurofighter Typhoon“ dalyvavo Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijoje ir buvo apginkluotas AMRAAM raketomis, turinčiomis iki 10 kg sprogstamosios medžiagos.

J. Luikas pabrėžė, kad Estija tebepasitiki šia NATO misija, prasidėjusia 2004-aisiais, kai Baltijos šalis įstojo į Aljansą.

Estijos gynybos ministerija ketina kartu su Ekonomikos reikalų ir ryšio ministerija įvertinti reglamentus ir procedūras, susijusias su karinių oro pratybų saugumu.

„Šis incidentas neįvyko dėl procedūrų ar reguliavimo kaltės, nekilo grėsmės ir civiliniams skrydžiams, bet atsižvelgiant į incidento rimtumą, būtina dėl viso pikta įsitikinti, kad Estija padarė viską, kad užtikrintų saugumą“, – sakė Gynybos ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas gynybos planavimo reikalams Meelis Oidsalu.

„Ispanai, kuriems priklauso ir lėktuvas, ir raketa, atliks tyrimą dėl techninių aplinkybių“, – pridūrė jis.