Plės Pabradės karinį poligoną
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį at­vė­rė ga­li­my­bes plės­ti Pa­bra­dės ka­ri­nį po­li­go­ną – tai leis įreng­ti nau­jas šau­dyk­las, ko­ky­biš­kiau reng­ti ka­ri­nius vie­ne­tus.

Ministrų kabinetas patvirtino Švenčionių rajono savivaldybės dalies Bendrąjį planą – sprendimais Pabradės poligono plotas padidės daugiau nei dvigubai: nuo buvusio 8486 ha iki beveik 17 514 ha.

„Pritarus projektui, bus sudarytos sąlygos įrengti šaudyklas Lietuvos kariuomenės naujai įsigyjamoms ar sąjungininkų pajėgų naudojamoms ginklų sistemoms, pilnavertiškai rengti karinius vienetus iki bataliono kovinės grupės

įskaitytinai“, – teigia projektą rengusi Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Projekto rengėjų nuomone, papildomų lėšų pakeitimams nereikės. KAM neatsižvelgė į Švenčionių rajono savivaldybės sąlygas, kad ministerija kompensuotų dėl karinės veiklos atsirandančius nuostolius gyventojams, savo lėšomis remontuotų ir atstatytų kelius, kuriais naudojasi karinė technika, nutiesti Pabradės apvažiavimą.

KAM pažymi, jog šie klausimai gali būti sprendžiami atskirai – dėl aplinkkelio įrengimo ministerija jau kreipėsi į Susisiekimo ministeriją.

Dar lapkritį KAM skelbė, jog Vokietija Pabradės poligono modernizavimui ketina skirti per milijoną eurų – pinigai būtų skirti daugiafunkcinei šaudyklai įrengti, ja galėtų naudotis tankai ir šarvuotoji technika.

Vokietija vadovauja pernai Lietuvoje dislokuotam tarptautiniam NATO batalionui.

Lietuva planuoja iki 2021 metų išplėsti Pabradės poligoną taip, kad jame galėtų treniruotis brigados dydžio vienetas iš kelių tūkstančių karių.

Dabar Lietuvos poligonuose gali treniruotis bataliono dydžio vienetai, tai yra maždaug 500 karių.