Per savaitę NATO naikintuvai triskart lydėjo Rusijos orlaivius
Per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­gan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai tris­kart ly­dė­jo virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius.

Praėjusį pirmadienį atpažinti ir palydėti du naikintuvai SU-27, skridę Karaliaučiaus srityje iš vieno taško į kitą, antradienį – keleivinis orlaivis TU-134 bei trys naikintuvai SU-30, skridę iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučiaus sritį.

Išskyrus keleivinį lėktuvą, orlaiviai skrido be atsakiklių, skrydžio planų, nepalaikė ryšio su skrydžių valdymo centru.

Ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino keleivinį TU-134, skridusį iš Karaliaučiaus srities į žemyninę Rusijos dalį. Orlaivis vėlavo pateikti skrydžio planą, ryšį palaikė. Šį lėktuvą lydėjo du Rusijos naikintuvai SU-27 be atsakiklių, skrydžio plano, jie grįžo į Karaliaučiaus sritį.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.