Paviešinti Rusijos ir Ukrainos laivų radijo pokalbiai Kerčės sąsiauryje
Ukrai­nie­čių por­ta­las li­ga.net pa­vie­ši­no gar­so įra­šus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad Ker­čės są­siau­ry­je už­pul­ti ukrai­nie­čių lai­vai el­gė­si tai­kiai, ta­čiau ne­pai­sant to bu­vo už­pul­ti Ru­si­jos lai­vų.

Radijo pokalbių įrašuose girdėti, kaip ukrainiečių kariškiai informuoja Rusijos laivus, kad yra už 12 kilometrų ribos ir neketina imtis ginklų bei žada laikytis Ukrainos – Rusijos valstybės sienos sutarties sąlygų.

Rusų pasieniečių laivai ignoravo šiuos pranešimus ir grasino panaudoti ginklą. Netrukus po to, ukrainiečiai per radiją jau šaukėsi pagalbos ir pranešinėjo apie sužeistuosius.

Rusijos pasieniečiams pareikalavus pasiduoti, ukrainiečių laivai sutiko tai padaryti.

Rusijos FSB oficialiai patvirtino Ukrainos laivų apšaudymo ir užgrobimo faktą. Ukrainoje svarstoma karinės padėties įvedimo galimybė.