Pats sau priešas? Nyderlandų F-16 sugebėjo save pašauti, bet kaip?
Ny­der­lan­dų ka­ri­nės oro pa­jė­gos tu­ri ne­ma­žą F-16 nai­kin­tu­vų ar­se­na­lą. Šie or­lai­viai, nors nė­ra pa­tys nau­jau­si ir mo­der­niau­si, yra pa­kan­ka­mai pa­jė­gūs ir šiuo­lai­ki­nia­me mū­šio lau­ke. Ta­čiau vie­nas sau­sį bu­vo rim­tai ap­ga­din­tas – pats sa­ve pa­šo­vė.

Incidentas įvyko dar sausio 21 dieną, tačiau vis dar tebėra tiriamas. Nors „F-16 Fighting Falcon“ buvo rimtai apgadintas, pilotas nebuvo sužeistas ir išlaikė pakankamai šaltą protą, kuris leido saugiai nutupdyti naikintuvą. Tuo metu ore treniravosi du F-16 naikintuvai, tačiau nemanykite, kad vienas pašovė kitą – nelaimėlis F-16 save apgadino pats.

Naikintuvai treniravosi atakuoti antžeminius taikinius. F-16 pyškino savo automatine rotacine 20 mm „M61 Vulcan“ patranka, kai staiga vienas šūvis pažeidė patį naikintuvą. Didesnį išgąstį sukėlė ne apgadintas fiuzeliažas, o variklio prarytos skeveldros. Visgi incidentas baigėsi laimingai, bet kas nutiko?

Panašu, kad F-16 yra greitesnis ir manevringesnis už savo paties amuniciją. Neatsargus piloto manevras tarsi pagavo jau iššautą 20 mm sviedinį ir šis apgadino lėktuvą. Tai, beje, net nebūtų pirmas toks atvejis istorijoje.

1956 metais „Grumman F-11“ pratybų metu paleido kelis šūvius iš kitokios 20 mm patrankos. Po minutės naikintuvas pavijo savo sviedinius ir juos sugavo. Tuomet viskas vos nesibaigė katastrofa. Sudužo gaubtas, buvo sugadintas variklis ir lėktuvas buvo pasmerktas, bet pilotas išsigelbėjo. Tiesa, pats tuomet manė, kad atsitrenkė į paukščius, tačiau tyrimas parodė, kad jis pavijo savo paleistus sviedinius.

Tai yra labai retas reiškinys, kuriam reikia priešpriešinės krypties vėjo, atitinkamos lėktuvo skrydžio trajektorijos ir paprasčiausio atsitiktinumo. Ar minėtas F-16 dar skraidys? Greičiausiai, bet tai nėra būtina, nes Nyderlandai ketina palaipsniui pakeisti savo F-16 naikintuvus naujais F-35.

Beje, įdomus faktas – F-16 naikintuvuose montuojamas „M61 Vulcan“ ginklas pasižymi labai dideliu šaudymo greičiu – gali paleisti 100 šūvių per sekundę. Tai reiškia, kad 511 sviedinių atsargas šis ginklas ištuština per maždaug 5 sekundes.