Pasikeitė Mokomojo pulko vadas
Lie­pos 17 d. Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­jam pul­kui tre­jus me­tus va­do­va­vu­si pul­ki­nin­ką Alek­sie­jų Gai­ževs­kį pa­kei­tė pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ri­čar­das Dumb­liaus­kas.

„Mokomasis pulkas Lietuvos kariuomenės mokymo sistemoje užima svarbią vietą. Čia profesionaliai rengiami kariai visiems kariuomenės daliniams. Plk. A. Gaiževskis per gana trumpą laiką puikiai susidorojo su visais jam iškeltais uždaviniais. Džiugu girdėti ir puikius užsienio kolegų atsiliepimus apie Lietuvos karius“, – sakė ceremonijoje dalyvavęs Gynybos štabo viršininkas, vykdantis kariuomenės vado funkcijas gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras, rašoma pranešime spaudai.

Atsisveikindamas su Mokomojo pulko kariais plk. A. Gaiževskis padėkojo jiems už sunkų kasdieninį darbą rengiant karius, Jonavos ir Ruklos bendruomenės atstovams už paramą ir bendradarbiavimą bei palinkėjo naujajam pulko vadui sėkmės priimant iššūkius.

Plk. ltn. R. Dumbliauskas prieš paskyrimą į naujas pareigas tarnavo NATO tarptautinėje vadavietėje SHAPE (angl. Supereme Headquaters Allied Powers Europe), esančioje Belgijoje