Pasieniečiai beveik už 3 mln. eurų atnaujino savo įrangą
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) at­nau­ji­no tech­ni­nę įran­gą. Už 2,8 mln. eu­rų. įsi­gy­ta ne­šio­ja­mų ter­mo­vi­zo­rių, nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sų, žiū­ro­nų.

„Įsigyta įranga leidžia pareigūnams naudoti šiuolaikišką, technologiškai pažangią įrangą, užtikrinant maksimalią valstybės sienos apsaugą“, – teigiama VSAT pranešime.

Projektas finansuotas iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšų.

Jis vykdytas nuo 2016 metų birželio mėnesio iki šių metų sausio mėnesio.