Pamirsta.lt DOSAAF technika, Ukrainos rytai
Yra Ukrai­nos ry­tuo­se toks ae­rod­ro­mas, ku­ria­me ga­li­ma su­ras­ti de­šim­tis ap­leis­tų lėk­tu­vų bei sraig­tas­par­nių, pri­klau­siu­sių or­ga­ni­za­ci­jai DO­SAАФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) – ci­vi­li­nei or­ga­ni­za­ci­jai, skir­tai par­em­ti so­vie­tų ka­riuo­me­nę. 

Tarp šios apleistos technikos galima pamatyti kaip visiems gerai pažįstamus kukurūznikus An-2, taip ir rečiau sutinkamus eksponatus – sraigtasparnius Mi-2 bei mokomuosius reaktyvinius lėktuvus L-29, kurių čia kelios dešimtys.

Bevaikštant po apleistą dalinio teritoriją galima surasti ir daugiau paliktos technikos – transportinį lėktuvą An-24 bei paardytą sraigtasparnį Mi-8, iki šiol naudojamą daugelio pasaulio šalių kariuomenėse.

.