Pagerbti žuvę laisvės gynėjai
Spa­lio 31 d. kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Vy­tau­tas Umb­ra­sas ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­das pul­ki­nin­kas Ra­mū­nas Bag­do­nas pa­dė­jo gė­lių prie Lais­vės gy­nė­jų me­mo­ria­lo (Pie­tos) ir prie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių ka­pų me­mo­ria­lo žu­vu­siems už Tė­vy­nę An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se.

Taip pat dalyvavo Mirusiųjų pagerbimo ceremonijoje Rasų kapinėse – padėjo gėlių prie Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus, Nežinomo kareivio, lietuvių tautos dailininko bei kompozitoriaus M. K. Čiurliono kapų bei prie paminklo ir kenotafo žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Pagerbtas ir Lietuvos Prezidento generolo Jono Žemaičio-Vytauto atminimas – gėles prie paminklo Vilniaus Totorių aikštėje (prie Krašto apsaugos ministerijos) padėjo viceministras V. Umbrasas, kariuomenės atstovai, kariūnai.

Gėlės buvo padėtos ir Vilniaus Panerių memoriale prie Vietinės rinktinės karių kapo.

Kasmet Vėlinių išvakarėse visų Lietuvos kariuomenės įgulų kariai, kariūnai, kariai savanoriai kartu su Lietuvos šaulių sąjungos nariais lanko ir tvarko įvairiose šalies vietose palaidotų rezistencijos, Nepriklausomybės kovų dalyvių, vadų, Lietuvos generolų, partizanų, tarpukarį žuvusių Lietuvos lakūnų, Anapilin išėjusių tarnybos draugų kapus ir tautine juostele apjuosia žuvusių karių antkapinius paminklus ir kryžius, uždega žvakutes. Lietuvos generolų antkapiai aprišami Lietuvos kariuomenės vado juosta.

Iš viso aplankoma apie 1,5 šimto karių kapaviečių ir daugiau nei 2,2 tūkst. karių amžinojo poilsio ar įamžinimo vietų visoje Lietuvoje.