Obamos laikais tai būtų neįsivaizduojama: JAV pagrasino sunaikinti Rusijos raketas
Va­kar JAV am­ba­sa­do­rė Jung­ti­nė­se Tau­to­se Kay Bai­ley Hut­chi­son ap­kal­ti­no Ru­si­ją pa­žei­di­nė­jant Vi­du­ti­nio nuo­to­lio bran­duo­li­nio gink­lo su­tar­tį ir par­eiš­kė, kad JAV ga­lė­tų su­nai­kin­ti į jas nu­tai­ky­tas ru­siš­kas ra­ke­tas.

Ažiotažą sukėlęs JAV ambasadorės pareiškimas nuskambėjo šiandien vykstančio NATO gynybos ministrų susitikimo Briuselyje išvakarėse, rašo BBC.

1987 metų sutartimi uždrausta visa kategorija branduolinių ginklų – antžeminio bazavimo vidutinio nuotolio raketos, galinčios smogti taikiniams esantiems nuo 500 iki 5500 kilometrų atstumu.

Amerikiečiai tvirtina, kad Maskva vis dar ginkluota tokiomis raketomis („Novator“ 9M729). Pasak Vašingtono, tai įgalina Rusiją suduoti netikėtą branduolinį smūgį NATO valstybėms.

Kay Bailey Hutchison teigė, kad JAV siekia diplomatinio sprendimo, tačiau nedviprasmiškai pareiškė, kad karinės priemonės taip pat neatmetamos: „mes svarstytume galimybę sunaikinti raketą, kuri galėtų smogti bet kuriai iš mūsų valstybių“. Ji pridūrė, kad kalbama apie naujas raketas, kurias Rusija šiuo metu kuria ir šitaip pažeidžia 1987 metų sutartį.

Anot BBC, sunku pasakyti, ką konkrečiai reiškia JAV ambasadorės pareiškimas, nes viena vertus, jo negalima traktuoti, kaip iš piršto laužtą grasinimą smogti prevencinį smūgį. Kita vertus, jos žodžiai gali reikšti, kad Rusijai nesustabdžius draudžiamų raketų kūrimo, konflikto atveju, JAV bus parengusios jų sunaikinimo priemones.

Kai kurie ekspertai mano, kad JAV taip pat gali „nusispjauti“ į 1987 sutartį ir pačios dislokuoti vidutinio nuotolio branduolines raketas. Tai būtų rimtas smūgis tarptautinei ginklavimosi mažinimo sistemai.

Rusija neteikia beveik jokios informacijos apie naująją raketą, bet tvirtina, kad sutarties sąlygų ji nepažeidžia. Maskva niekaip nereagavo ir į NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo pareiškimą, kad „įtikimiausia išvada yra ta, kad Rusija pažeidinėja sutartį“.

Reaguodama į JAV ambasadorės pareiškimą, Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova sakė: „atrodo, kad tokius pareiškimus darantys žmonės nesuvokia savo atsakomybės lygio ir agresyvios retorikos pavojaus“.