NATO vadovas susirūpinęs dėl Kinijos ir Rusijos raketų
NA­TO va­do­vas Jen­sas Stol­ten­ber­gas an­tra­die­nį iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl Ki­ni­jos ir Ru­si­jos vi­du­ti­nio nuo­to­lio ra­ke­tų bei par­agi­no Pe­ki­ną pri­si­jung­ti prie tarp­tau­ti­nės bran­duo­li­nių gink­lų kon­tro­lės su­tar­ties.

„Matome, kad Kinija daug investuoja į naujus, modernius ginklus, įskaitant naujas raketas“, – J. Stoltenbergas sakė Vokietijos visuomeninei televizijai ZDF.

„Ir pusė jų raketų pažeistų INF (Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų) sutartį“, – aiškino Aljanso vadovas, turėdamas omenyje 1987 metų susitarimą, iš kurio JAV prezidentas Donaldas Trumpas praeitą mėnesį pagrasino pasitraukti.

J. Stoltenbergas pridūrė: „Palaikome šios sutarties išplėtimą, kad Kinija irgi jos laikytųsi.“

D. Trumpas praeitą mėnesį perspėjo, kad JAV gali pasitraukti iš INF sutarties, Šaltojo karo pabaigoje atlikusios itin svarbų vaidmenį siekiant sumažinti branduolinius arsenalus. Vašingtonas argumentuoja, kad viena Rusijos dislokuota raketų sistema pažeidžia šią sutartį.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo ruožtu perspėjo, kad Amerikos pasitraukimas iš sutarties gali lemti naujas ginklavimosi varžybas, ir pažadėjo imtis atitinkamų priemonių, jeigu Jungtinės Valstijos dislokuotų Europoje kokių nors naujų raketų.

J. Stoltenbergas antradienį sakė, kad „NATO nenori naujų ginklavimosi varžybų, bet esame labai susirūpinę dėl naujų Rusijos raketų... – jos yra mobilios, gali nešti branduolinius užtaisus ir pasiekti miestus Europoje, tarp jų Berlyną“.

„Taigi, raginame Rusiją užtikrinti, kad būtų laikomasi INF sutarties... Šiai sutarčiai dabar iškilęs pavojus“, – pridūrė jis.