NATO vadovas: Rusija dar gali išsaugoti sutartį
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas tre­čia­die­nį vėl par­eiš­kė, kad Ru­si­ja vis dar ga­li iš­sau­go­ti svar­bų Šal­to­jo ka­ro lai­kų nu­si­gink­la­vi­mo su­tar­tį, iš ku­rios ne­se­niai pa­si­trau­kė Va­šing­to­nas ir Mask­va.

„Rusija tebeturi šansą išsaugoti INF (Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų) sutartį, jei pradės visiškai ir patikimai laikytis“ šio dokumento nuostatų, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

Nepaisant to, pridūrė J. Stoltenbergas, Aljansas pasiruošęs ir kitiems scenarijams.

„NATO taip pat ruošiasi pasauliui, kuriame nėra INF – šį klausimą šiandien aptarėme per (NATO šalių) gynybos ministrų susitikimą“, – pranešė generalinis sekretorius.

Jis taip pat pareiškė, kad Aljansas toliau spaus Rusiją, kad ši imtųsi vėl laikytis INF sutarties. J. Stoltenbergo teigimu, šio dokumento likimas dabar yra Rusijos rankose.

Jis pažymėjo, kad NATO sąjungininkai palaiko JAV sprendimą trauktis iš INF.

Pasak bloko generalinio sekretoriaus, Aljansas ne kartą išreikšdavo susirūpinimą dėl Rusijos vystomos raketų sistemos 9M729, kuri esą pažeidžia INF nuostatas.

Vasario pradžioje amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Vašingtonas pradėjo pasitraukimo iš šio 1987 metų pakto procesą, truksiantį šešis mėnesius.