NATO vadas: reikia būti pasirengus pasauliui su didesniu Rusijos raketų skaičiumi
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas penk­ta­die­nį pers­pė­jo, jog Ru­si­jos vyk­do­mi svar­bios Šal­to­jo ka­ro lai­kų su­tar­ties pa­žei­di­mai yra tarp sku­biau­siai spręs­ti­nų iš­šū­kių Al­jan­sui.

J. Stoltenbergas paragino Rusiją vėl laikytis Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties, kuri dešimtmečius buvo ginklų kontrolės kertinis akmuo.

Pasak NATO generalinio sekretoriaus, kuris kalbėjo po derybų su Bulgarijos premjeru Boiko Borisovu (Boiku Borisovu) Sofijoje, „NATO nenori naujo Šaltojo karo, mes nenorime naujų ginklavimosi varžybų ir raginame Rusiją vėl laikytis INF sutarties“.

Jis pridūrė, kad tuo pačiu metu NATO reikia būti pasirengusiam pasauliui be INF sutarties ir su didesniu Rusijos raketų skaičiumi.

J. Stoltenbergas Bulgarijoje lankėsi šios šalies įstojimo į NATO 15-ųjų metinių proga.