NATO svarsto galimybę stiprinti pajėgas Juodosios jūros regione
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Al­jan­sas šiuo me­tu svars­to ga­li­my­bę su­stip­rin­ti bu­vi­mą Juo­do­sios jū­ros re­gio­ne.

„Nagrinėjame, ar galime ir toliau didinti mūsų buvimą Juodojoje jūroje“, – pareiškė jis po NATO šalių gynybos ministrų pasitarimo.

Tokį pareiškimą J. Stoltenbergas padarė kalbėdamas apie tai, kad Aljansas svarsto paramos Ukrainai stiprinimo galimybę.

„Už kelių dienų NATO laivai Juodojoje jūroje dalyvaus pratybose“, – priminė generalinis sekretorius.

Pasak jo, remdamas Ukrainą Aljansas jau sutelkė Juodosios jūros regione daugiau jūrų, oro ir sausumos pajėgų.