NATO oro policijos naikintuvai dukart lydėjo Rusijos orlaivius
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai Bal­ti­jos ša­ly­se du­kart ly­dė­jo tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je skri­du­sius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Praėjusį pirmadienį NATO naikintuvai atpažino transporto lėktuvą An-26, skridusį iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį. Ketvirtadienį atpažintas į Karaliaučiaus sritį skridęs šturmo lėktuvas Il-20.

Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšį palaikė, Il-20 neturėjo skrydžio plano.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.