NATO naikintuvai vieną kartą palydėjo Rusijos karinį orlaivį
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ly­dė­jo vie­ną tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sį Ru­si­jos ka­ri­nį or­lai­vį, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Palydėtas naikintuvas „Su-35“ virš Baltijos jūros skrido be iš anksto pateikto skrydžio plano, be atsakiklio, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru orlaivis nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.