NATO naikintuvai tris kartus kilo lydėti Rusijos karinių orlaivių
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai Bal­ti­jos ša­ly­se tris kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Du kartus buvo atpažinti rusų naikintuvai Su-27 ir Su-24MR, kartą – transporto lėktuvas An-26. Visi šie orlaiviai virš Baltijos jūros skrido iš Rusijos pagrindinės dalies į Karaliaučiaus sritį.

Kai kurie orlaiviai skrido be veikiančio radiolokacinio atsakiklio, su Regioniniu skrydžių valdymo centru radijo ryšio nepalaikė bei neturėjo skrydžio plano.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.