NATO naikintuvai penkis kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­gan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pen­kis kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos or­lai­vių.

Antradienį oro policijos naikintuvai pakilo dukart. Jie lydėjo iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučių skridusį IL-76 bei priešinga kryptimi skridusį tokį patį orlaivį.

Trečiadienį NATO naikintuvai dėl Rusijos orlaivių kilo tris kartus. Iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį skrido AN-26, taip pat MIG-29. Iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučių palydėti du orlaiviai IL-76.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.