NATO naikintuvai keturis kartus lydėjo Rusijos karo orlaivius
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai ke­tu­ris kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių pen­kių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Trečiadienį naikintuvas „Su-27“ skrido į Karaliaučiaus sritį be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė ir neturėjo skrydžio plano.

Penktadienį NATO naikintuvai turėjo perimti ir atpažinti transportinį lėktuvą „An-72“, skridusį iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį be radiolokacinio atsakiklio. Su skrydžių valdymo centru jis radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo. NATO naikintuvai nutraukė misiją, kai orlaivio įgula įsijungė radiolokacinį atsakiklį.

Taip pat penktadienį atpažintas dar vienas transportinis lėktuvas „An-26“, jis skrido į Karaliaučių be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžių valdymo centru radijo ryšį palaikė, skrydžio plano neturėjo.

Šeštadienį NATO naikintuvai irgi atpažino transportinį orlaivį „An-26“. Jis skrido iš Karaliaučiaus su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžių valdymo centru radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.

Vėliau orlaivis apsisuko ir grįžo į Karaliaučiaus sritį. Tuo pačiu kilimu NATO oro policijos naikintuvai atpažino ir naikintuvą „Su-27“, skridusį į Karaliaučiaus sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, nepalaikė radijo ryšio su skrydžių valdymo centru ir neturėjo skrydžio plano.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.