NATO naikintuvai keturis kartus lydėjo Rusijos karo orlaivius
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­tu­ris kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį TU-134, skridusį iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį. Jis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) radijo ryšį palaikė.

Ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino į Karaliaučių skridusį orlaivį AN-26. Šis skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, su RSVC radijo ryšį palaikė.

Penktadienį oro policijos misiją atliekantys NATO naikintuvai palydėjo orlaivį AN-26, skridusį iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį. Transporto lėktuvas skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, su RSVC radijo ryšį palaikė.

Šeštadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino naikintuvus SU-27 ir SU-30, skridusius iš Karaliaučiaus į Rusijos žemyninę dalį. Jie skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano ir radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš bazių Lietuvoje ir Estijoje.