NATO naikintuvai kartą kilo lydėti Rusijos orlaivių
Per pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO nai­kin­tu­vai vie­ną kar­tą ki­lo ly­dė­ti Ru­si­jos or­lai­vių, skri­du­sių tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros.

Penktadienį NATO oro policija atpažino transportinį orlaivį IL-76, skridusį iš Karaliaučiaus srities į Rusijos žemyninę dalį. Jis skrido be skrydžio plano, su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, palaikė ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.