NATO naikintuvai du kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­gan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai du kar­tus ly­dė­jo virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius.

Antradienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučių skridusį orlaivį IL-76.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, su iš anksto pateiktu skrydžio planu, su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) radijo ryšį palaikė.

Ketvirtadienį NATO naikintuvai atpažino į Karaliaučių skridusį naikintuvą MIG-29 ir transporto lėktuvą AN-32.

MIG-29 skrido su skrydžio planu, su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su RSVC radijo ryšio nepalaikė. AN-32 skrido su skrydžio planu, su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su RSVC radijo ryšį palaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.