NATO naikintuvai Baltijos šalyse lydėjo du rusų karinius orlaivius
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo du Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, abu kartus virš Baltijos jūros skridę rusų lėktuvai lydėti ketvirtadienį, tai buvo transporto orlaiviai „An-26“ ir „Il-76“.

Orlaiviai skrido su radiolokaciniu atsakikliu ir palaikė radijo ryšį su skrydžių valdymo centru, tačiau nebuvo pateikę skrydžio plano.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.