NATO atsakas dėl Rusijos modifikuotų raketų bus
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Al­jan­sas svars­to, kaip rea­guo­ti, jei Ru­si­ja ir to­liau ga­mins, ban­dys ir dis­lo­kuos spar­nuo­tą­sias ra­ke­tas 9M729, ku­rios, kaip tei­gia Va­šing­to­nas, pa­žei­džia vie­ną svar­bią gink­luo­tės kon­tro­lės su­tar­tį.

„Paprašėme mūsų karinės vadovybės ištirti tokių (Rusijos) veiksmų pasekmes. Išnagrinėsime daug įvairių variantų, bet kol kas nedarysiu prielaidų šiuo klausimu, kadangi jis yra labai svarbus, todėl turime jį gerai apgalvoti“, – sakė J. Stoltenbergas interviu televizijai CNBC.

Tuo metu leidiniui „Politico“ jis pareiškė, kad NATO reakcija į Rusijos veiksmus bus „gerai apgalvota, proporcinga ir bus ginamojo pobūdžio“.

J. Stoltenbergo, nesureagavus į Rusijos veiksmus gali būti „pakirstas pagarbus požiūris ne tik į INF, bet ir į kitas sutartis dėl ginkluotės kontrolės“.

NATO vadovas ir vėl pareiškė, jog Rusija „vysto ir dislokuoja naujas raketas“, kurios yra „mobilios, pajėgios nešti branduolinį ginklą ir sunkiai susekamos“. Jis pridūrė, kad tokios raketos kelia grėsmę, nes gali pasiekti Europos šalių teritoriją.

Penktadienį Rusijos pareigūnai, įskaitant užsienio reikalų ministro pavaduotoją Sergejų Riabkovą, dalyvavo Briuselyje surengtame susitikime su Aljanso atstovais, bet J. Stoltenbergas sakė, kad Maskva savo pozicijos nepakeitė.

„Per šiandienos susitikimą nebuvo padaryta jokios realios pažangos, nes Rusija nepademonstravo jokio noro keisti savo poziciją“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

Pernai spalį JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino pasitraukti iš Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties, Vašingtonui tvirtinant, kad Rusijos antžeminio bazavimo raketos 9M729 pažeidžia Šaltojo karo laikais pasirašytą INF.

Gruodžio pradžioje JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pareiškė ultimatumą Rusijai sunaikinti ar modifikuoti raketas 9M729. Pasak M. Pompeo, jei Rusija iki neįvykdys Vašingtono reikalavimo iki vasario 2 dienos, JAV pasitrauks iš INF.

Praėjusį trečiadienį Rusijos gynybos ministerija Pamaskvėje pademonstravo užsienio kariniams atašė ir žurnalistams raketų sistemą 9M729. Rusų kariai dar kartą patikino, jog Maskva „besąlygiškai įsipareigojusi vykdyti INF“.

Sparnuotoji raketa 9M729 yra komplekso „Iskander-M“ raketos 9M728 modifikacija.