Naikintuvai nebuvo keliami atpažinti Rusijos orlaivių
Pra­ėju­si sa­vai­tė bu­vo ra­mi NA­TO oro po­li­ci­jai, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Sausio 7 – 13 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai nebuvo keliami atpažinti ir lydėti tarptautinėje erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos (RF) karinių orlaivių.