Modernizuos oro gynybos sistemą
Lie­tu­va už be­veik 10 mln. eu­rų mo­der­ni­zuos trum­po­jo nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mą RBS 70 įsi­gy­da­ma ra­ke­tų ir įran­gos iš Šve­di­jos ga­min­to­jo „Saab“. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) pra­ne­šė su ka­riuo­me­ne lie­pą pa­si­ra­šiu­si dvi 9,7 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tis su „Saab“, pa­gal ku­rią bus per­ka­mos nau­jes­nio ti­po ra­ke­tos ir nak­ti­nio ma­ty­mo įran­ga BORC. Jos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nėms oro pa­jė­goms bus pra­dė­tos tiek­ti nuo 2019 me­tų.

„Oro gynybos stiprinimas yra vienas iš svarbiausių mūsų gynybos prioritetų, todėl tęsiame trumpojo nuotolio oro gynybos sistemos modernizaciją: turima RBS 70 sistema bus patobulinta įdiegiant naktinio matymo įrangą bei įsigyjant naujesnės kartos raketų“, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Anot KAM pranešimo, naujesnio tipo raketomis pasiekiamas didesnis šūvio nuotolis ir aukštis, taip pat užtikrinamas didesnis efektyvumas naikinant šarvuotus taikinius ore, su pažangesne naktinio matymo įranga BORC kariai galės veikti ir nakties sąlygomis.

Švedų gaminamas raketinis kompleksas RBS 70 yra trumpojo nuotolio oro gynybos sistema, jo veikimo principas paremtas valdymo spinduliu, t. y. kuriamas lazerio koridorius, kuriuo skrieja raketa. Pasak KAM, didžiausias šios ginkluotės privalumas yra tai, kad kol kas pasaulyje nėra sukurtos elektromagnetinės įrangos, kuri skleisdama įvairius elektromagnetinius trukdžius, galėtų ją paveikti.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono turimą RBS 70 sistemą sudaro raketiniai kompleksai RBS 70 su apžvalgos radarais „Giraffe Mk-IV“.

Stiprindama Lietuvos vidutinio nuotolio oro gynybos pajėgumus, Krašto apsaugos ministerija pernai spalį už 110 mln. eurų iš Norvegijos kompanijos „Kongsberg“ įsigijo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Planuojama, kad Lietuvą ši sistema pasieks iki 2021 metų.

Lietuva turi trumpo nuotolio raketų ir perka vidutinio nuotolio sistemas, bet kol kas negali įpirkti ilgojo nuotolio raketų, tokių kaip „Patriot“, galinčių numušti orlaivius ar balistines raketas. Lietuva norėtų, kad šias raketas Baltijos šalyse rotuotų sąjungininkai. Pirmą kartą pratyboms į Lietuvą „Patriot“ raketas amerikiečiai atvežė pernai vasarą.