Misiją Šiauliuose pradėję belgų naikintuvai pirmą kartą kilo lydėti Rusijos orlaivio
Lie­tu­vo­je nuo rug­sė­jo bu­din­tys Bel­gi­jos nai­kin­tu­vai šią sa­vai­tę pir­mą kar­tą ki­lo pa­ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio, pra­ne­šė Gy­ny­bos šta­bas.

„Rugsėjo 5 dieną du belgų F-16 kilo atpažinti iš žemyninės Rusijos dalies skridusio Rusijos karinio lėktuvo, tai buvo transporto lėktuvas An-12“, – BNS sakė štabo atstovas majoras Tomas Balkus.

Pasak jo, rusų An-12 skrido be skrydžio plano, bet radijo ryšį palaikė.

NATO sąjungininkai Baltijos šalių oro policijos misiją vykdo iš Lietuvos ir Estijos.