Locked N' Loaded. Kaip susidėti kuprinę?
Tai­gi, ho ho ho gink­lo bro­liai ir se­sės, ar­tė­ja do­va­nų ne­ši­mo var­žy­bos, tad pa­gal­vo­jom: ge­ra pro­ga pri­min­ti apie kup­ri­nės­/e­ki­puo­tės su­si­dė­ji­mo pri­nci­pus. Di­džia­jai jū­sų da­liai kup­ri­nė – tai kas­die­nis dar­bo įran­kis, ir ti­krai ži­no­te, kas tu­ri bū­ti su­dė­ta vi­du­je, tuo la­biau, kad ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­ci­jos ne­lei­džia per daug im­pro­vi­zuo­ti. Vis­gi, no­rė­tu­me pa­si­da­lin­ti ke­liais „tips & tricks“, kaip pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą sau ir ki­tiems (bet ne prieš­ui).

Viskas maišuose. Pradėti reikia nuo to, kad visas kuprinės turinys pagrindinėje dalyje turi būti viename dideliame maiše. Tokių maišų pilna prekybos centruose ir tai kariams yra jokia ne naujiena. Tačiau savo kailiu teko patirti, kad užmigimas ant laurų brangiai kainuoja. Vieną kartą tik patingėk suplyšusį didįjį maišą pakeisti sveiku nauju, ir būtinai žygyje pasitaikys vandens kliūtis ar pelkė. Tuo pačiu ir kiti kuprinės daiktai (miegmaišis, batai, etc.) turi būti maišuose.

Nueiti iki mašinos tai gal ir nekliudo, bet išėjus į užduotį toks žmogus – kalnas a) yra puikus taikinys, b) neprasibraus net per jaunuolyną nesukėlęs kokakolos karavano efekto.

Siūlymai:

– Po kiekvienų pratybų išsikrauti kuprinę ir įvertinti didžiojo bei daiktų maišelių būklę. Skylėti jie taip pat saugo, tačiau rizikuoti nebūčiau linkęs;

– Daiktus įdėjus į maišiukus, iš jų maksimaliai išleisti orą ir užrišti. Kaip niekad padeda prisėdimas užpakaliu;

– Visada kuprinėje turėti mažų ir didžiųjų maišų atsargą, nes gali praversti.

Svorio centras. Yra tekę matyti nepatyrusių (arba atvirkščiai – pertyrusių) karių kuprines, kuriose viskas į vidų yra sumesta pagal nuotaiką. Karių nuotaika dažniausiai būna šūd...a, tad ir sumetimo tvarka lygiai tokia pat. Užsegant kuprinę gaunasi 8 aukštų namo dydžio robotas, kai vos ne penktadalis kuprinės styro virš galvos. O dar kai kilimėlis it sausainis linguoja viršuje, tai išvis „gražu“.

Nueiti iki mašinos tai gal ir nekliudo, bet išėjus į užduotį toks žmogus – kalnas a) yra puikus taikinys, b) neprasibraus net per jaunuolyną nesukėlęs kokakolos karavano efekto. Patekus į kontaktą, kuprinės viršus gula ant pakaušio, smaukia šalmą ir karys yra nekovingas: negali nei šaudyti, nei stebėti.

Siūlymai:

– Visus sunkiausius, artimiausiu metu nereikalingus daiktus dėti į patį kuprinės dugną;

– Nekrauti drabužių lyg lentynoje, bet išnaudoti susidarančius tarpus. Nepatikėsite, kiek daug telpa bato viduje. Geriau platesnė kuprinė, nei aukštesnė;

– Kilimėlius tvirtinti prie šono (naudokit dirželius, timpas, etc.), ar dėti po viršutiniu kuprinės dangčiu. Svarbiausia – mažinti siluetą.

Locked N' Loaded iliustracija

Svarbiausių daiktų grandinėlė. Turite turėti labai aiškią prioritetų sistemą, kitaip, net ir tvarkingai susidėję kuprinę, vietoj papildomos kulkosvaidžio juostos išsitrauksite triusikų maišą ir BAM, jūs visi mirę. Žinoma, dažnai tai padiktuos užduotis. Pvz., jei einate į stebėjimo postą, tai prioritetas bus stebėjimo įranga, jei į paramą – šaudmenys ir ginkluotė. Bet visgi, tam tikrus principus galime turėti.

Siūlymai:

– IFAK (Pirmosios pagalbos rinkinys)/turniketai – ne kažkur po viršutiniais drabužiais ar kuprinėje, o tokioje vietoje, kad vienos rankos judesiu būtų galima panaudoti (pvz. ant liemenės);

– Atsarginiai šaudmenys (jau nekalbant apie tas yra liemenėje) ir įranga yra didžiulis prioritetas. Jūsų asmeninio ginklo atsarga, jei yra galimybė, turėtų būti sudėta į dėtuves ir savo laiko laukti patogioje vietoje. Tam tinka viršutinė kuprinės kišenė, tik reiktų spręsti dėtuvių barškėjimo klausimą. Šoviniai ne dėtuvėse turėtų gulėti tvirtoje taroje (kartoninė/metalinė dėželė, medžiaginis maišelis tinka, permatomas šiukšlių maišas – ne, nes plyšta). Atsarginės kulkosvaidžio juostos (užpildytos ir ne kitaip) lengvai pasiekiamoje vietoje (tik negrūskite jų į kelnių kišenes). Radijo stočių baterijos/stebėjimo įranga turėtų būti pasiekiamos, tačiau ne pirmame kuprinės sluoksnyje (pvz., viršutinėje kišenėje): rimtas lietus, vandens kliūtis ar smūgis gali joms pakenkti, tad geriau laikyti kuprinės viduje;

– Vanduo ir maistas – camelback‘as (vandens kuprinė) yra nuostabu, tačiau rimtam išėjimui jo nepakaks, todėl gertuvė prie liemenės ir vandens atsarga giliau kuprinėje (tinka bambalis šoninėje kuprinės kišenėje). Maistas jokiu būdu neturi būti virš šaudmenų ar įrangos. Kai turėsite laiko pavalgyti, nebus bėdos išsitraukti. O kad pratemptumėte tą laiką, kišenėse visada turėkite šokoladukų, saldainių;

– Kojinės, pirštinės, kepurė ir pan. Kaip ir individualus dalykas, bet patirtis rodo, kad geriau vieną kojinių porą turėti kelnių kišenėje (be tos poros, kuri jau yra kuprinėje). Pirštines, kaklamautę ir kepurę taip pat laikyti prie savęs (nebent yra vasara), nes tai, kas kareivinėse atrodė gražus pavasaris, operacijos metu neatrodys taip miela. Taupant laiką, aukščiau paminėtus daiktus verčiau laikyti arčiau savęs.