Linas Linkevičius: į kibernetines atakas reikia reaguoti tinkamai
JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je apie at­sa­kin­go vals­ty­bių el­ge­sio ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je ska­ti­ni­mą da­ly­va­vęs Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius par­agi­no vals­ty­bes tin­ka­mai rea­guo­ti į ki­ber­ne­ti­nes at­akas.

„Kibernetinės atakos nepripažįsta sienų, nesaistomos geografijos. Atakų tikslas – gauti informaciją, valstybių žinias ar karines paslaptis, griauti demokratinių sistemų pagrindus, kištis į demokratinius rinkimus. Jei neturėsime ryžto reaguoti į kibernetines atakas, įvardyti tokių atakų vykdytojus, traukti juos atsakomybėn, tuomet sulauksime jų daugiau ir dar įžūlesnių“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras penktadienį vykusiame renginyje.

L. Linkevičius taip pat pabrėžė būtinybę valstybėms ugdyti atsparumą kibernetinėms atakoms, skelbia Užsienio reikalų ministerija.

Diskusiją moderavo JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Johnas Sullivanas.

Diskusijos metu valstybės buvo skatinamos ieškoti naujų ir inovatyvių sprendimų kibernetinėje erdvėje kylantiems iššūkiams spręsti.