Lietuvos kariuomenės šimtmečiui paminėti – įspūdingas filmukas
Ar­tė­jant at­kur­tos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės 100-me­čiui Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pri­sta­to nau­ją vaiz­do kli­pą „Mes – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė!“. 

2 min. trukmės vaizdo klipas dinamiškai apžvelgia šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės pajėgas ir jų vykdomas užduotis.

Vaizdo klipą, bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene, sukūrė VšĮ „Pilietinė medija“, režisierius Andrius Lygnugaris. Kartu su originaliais kadrais klipe taip pat panaudota Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vaizdo archyvų medžiaga.

Vaizdo klipas taip pat skiriamas ir užsienio auditorijoms – yra sukurtos atskiros versijos su titrais anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.