Lietuvos kariuomenė ketina pirkti laivą
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pla­nuo­ja įsi­gy­ti nau­ją lai­vą ter­ša­lų lik­vi­da­vo ir gel­bė­ji­mo už­duo­tims Bal­ti­jos jū­ro­je vyk­dy­ti, an­tra­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Gynybos resursų agentūra baigė viešas rinkos konsultacijas ir laivo pirkimo konkursą planuoja paskelbti jau šį balandį, rašoma pranešime spaudai.

Preliminari projekto vertė – apie 39,6 mln. eurų. Planuojama, kad projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos 2014–2020 metų struktūrinės paramos fondų lėšų.

Sutartį su konkursą laimėjusia laivų statybos kompanija planuojama pasirašyti 2019 metų gruodį, o projektą užbaigti numatoma 2022 metais.

Naujasis Lietuvos kariuomenės laivas pakeis 1986 metų gelbėjimo laivą „Šakiai“.

Pernai Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras užfiksavo per 60 įvykių – buvo išgelbėti 38 asmenys, gauti šeši pranešimai apie teršimo incidentus, koordinuota 12 paieškos ir gelbėjimo operacijų.