Lietuvos, JAV ir NATO bataliono kariai treniravosi naujoje šaudykloje Pabradėje
Lie­tu­vos, JAV ir ša­ly­je dis­lo­kuo­to tarp­tau­ti­nio NA­TO ba­ta­lio­no ka­riai tre­ni­ra­vo­si nau­jo­je šau­dyk­lo­je Pa­bra­dė­je, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Švenčionių rajone įsikūrusiame Pabradės poligone vasarą baigta įrengti sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudykla, kurioje inertiniais šaudmenimis gali šaudyti ir tankai.

„Įgyvendinami Lietuvos kariuomenės poligonų infrastruktūros plėtros projektai leidžia pereiti į kokybiškai ir kiekybiškai naują Lietuvos karių karinį rengimą kartu su sąjungininkais“, – pranešime cituojamas pratybas stebėjęs krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Jis pabrėžė, kad atlikti darbai poligone didina čia galinčių treniruotis sąjungininkų pasirengimą bei sąveikumą su Lietuvos kariais.

Jungtinių Valstijų ambasadorė Lietuvoje Anne Hall (En Hol) teigė, kad JAV dalyvavimas pratybose „demonstruoja Jungtinių Amerikos Valstijų įsipareigojimų tvirtumą Lietuvai ir visam NATO aljansui“.

Koviniuose šaudymuose naujojoje šaudykloje dalyvavo JAV kariuomenės pagrindiniai mūšio tankai M1 „Abrams“ ir šarvuočiai „Bradley“.

Pabradėje esančio Generolo Silvestro Žukausko poligono infrastruktūros vystymo projektas prasidėjo 2014 metais.

Be sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos, čia jau įrengta infrastruktūra šaudymui iš lengvųjų pėstininkų ginklų, kovinių transporto priemonių, artilerijos bei orlaivių taikinių rajonai.

Kartu vystoma infrastruktūra skirta įrangos, technikos ir amunicijos saugojimui. Iki šių metų pabaigos numatoma užbaigti kovinės technikos priemonėms bei aptarnavimui skirtą infrastruktūrą.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, įgyvendinus šiuos infrastruktūros darbus Pabradės poligonas bus vienintelis poligone, kur galės treniruotis kelių tūkstančių karių dydžio brigada.