Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių brigados koordinuoja operacinius veiksmus
Pie­ti­nė­je Lie­tu­vos da­ly­je lap­kri­čio 16 die­ną su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ka­riuo­me­nių bri­ga­dų va­dai ap­ta­rė ope­ra­ci­nius veiks­mus tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ir „A­na­kon­da“.

Susitikime dalyvavo Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinio Vilkas“ vadas pulkininkas Mindaugas Steponavičius ir Lenkijos kariuomenės 12-osios mechanizuotosios pėstininkų brigados vadas brigados generolas Peteris Trytekas, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

„Susitikimo taške suderinome savo bendrus veiksmus. Tai labai svarbu, nes demonstruojame, jog galime sąveikauti ir dirbti bendrai kartu“, – pranešime sakė M. Steponavičius.

Lapkričio mėnesio pabaigoje Lenkijos sostinėje Varšuvoje vyks vienas iš paskutinių tarptautinių pratybų „Anakonda“ etapų – pratybos naudojant taktinį simuliatorių.Bus vertinamas Tarptautinės Šiaurės Rytų divizijos, kurios vadavietė įsikūrusi Elbinge, Lenkijoje, pasirengimas vadovauti operacijoms regione. Šiose pratybose planuoja dalyvauti ir Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabas.

Tarptautinės pratybos „Anakonda“ vyksta Lenkijoje ir Baltijos regione lapkričio 7 – gruodžio 6 dienomis ir yra orientuotos į įvairaus pobūdžio operacijas.

Pratybos „Geležinis Vilkas“ yra tarptautinės pratybos, skirtos įvertinti kiekvienos NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės rotacijos ir vieno iš Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“ pavaldžių Lietuvos batalionų pasirengimą planuoti ir vykdyti karines operacijas.