Lietuvoje viešės Danijos Karalystės kariuomenės vadas
Lap­kri­čio 28 d. ofi­cia­liu vi­zi­tu Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Da­ni­jos Ka­ra­lys­tės ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las Bjørnas I. Bis­se­ru­pas.

Vizito metu aptarti saugumo situacijos ir dvišalio bei daugiašalio bendradarbiavimo jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo ir NATO pajėgų integravimo vieneto vadovybe bei Krašto apsaugos ministerijos atstovais.

Baigdamas vizitą Danijos generolas Vilniaus Antakalnio kapinėse pagerbs žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą, rašoma pranešime spaudai.

Lietuvą ir Daniją gynybos srityje sieja ilgametė partnerystė beveik nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 2015 m. Lietuva su Danija atnaujino susitarimo memorandumą, kuriuo įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Danijos gynybos planavimo, gynybos strategijos, ryšių ir informacinių sistemų, gynybos pramonės ir kitose srityse.

Nuo 1994 m., kai Lietuvos kariai pradėjo dalyvauti taikos palaikymo operacijose, daugiau kaip tūkstantis jų buvo parengti tarptautinėms misijoms padedant Danijos kariuomenei. Lietuvos kariai Danijos kontingento sudėtyje tarnavo tarptautinėse operacijose Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Irake. Danijos kariai yra tarnavę Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės sudėtyje.

Danija padėjo parengti ir apginkluoti Lietuvos kariuomenės Artilerijos batalioną, nuolat teikia paramą mokant Lietuvos karius, kviečia į Danijos rengiamas karines pratybas, siunčia savo karius dalyvauti įvairiose pratybose Lietuvoje. Nuo 2006 m. Lietuvos kariuomenės Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ buvo priskirta Danijos kariuomenės Sausumos pajėgų divizijai ir reguliariai dalyvavo bendrose pratybose, stiprino abiejų šalių gebėjimą vykdyti bendras operacijas. Nuo š. m. gegužės mėn. 22 d. bendradarbiavimą su šia divizija perėmė Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“.

Danija yra viena aktyviausių NATO oro policijos misijos dalyvių Baltijos šalyse. Danijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai F-16 jau 6 kartus – 2004, 2009, 2011, 2013, 2014 ir 2018 metais – saugojo Baltijos šalių oro erdvę, vykdydami NATO oro policijos misiją. Danija buvo viena iš pirmųjų šalių prisidėjusi prie sustiprintos NATO oro policijos misijos.

Danijos karininkas pulkininkas Jakobas Sogardas Larsenas vadovauja 2015 metais Vilniuje įsteigtam NATO Pajėgų integravimo vienetui, atsakingam už NATO ypač greito reagavimo pajėgų (angl. Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) priėmimą Lietuvoje.

Danija taip pat yra prisidėjusi prie daugiašalių Baltijos šalių projektų vystymo: BALTRON (Baltijos karinė jūrų eskadra), BALTNET (Baltijos oro erdvės stebėjimo tinklas), BALTDEFCOL (Baltijos gynybos koledžas Tartu, Estijoje).